Heeft u vragen? Mail naar info@gaafinbeweging.nl of bel: 06-55552735

Als je denkt aan hoogbegaafde kinderen, dan denk je aan hoge intelligentie en gevoeligheden. Deze gevoeligheden noemt men volgens de Poolse psychiater en psycholoog Dabrowski de ‘overexcitabilities’. Ieder mens ervaart deze prikkels in meer of mindere mate. Hoogbegaafde kinderen merken deze prikkels, door hun aangeboren alertheid, razendsnel op. Het intensief ervaren van deze prikkels is een gave maar overprikkeling ligt op de loer en is zeer lastig voor de kinderen. Deze prikkels kunnen van binnenuit of van buitenaf komen. Helaas kunnen deze intensiteiten voor verwarring en onbegrip zorgen voor het kind en zijn omgeving. Het ene kind zal deze prikkels externaliseren en het andere kind internaliseren.

 

De intensiteiten zijn er op vijf gebieden, te weten:

  • Emotioneel
  • Psychomotorisch
  • Intellectueel
  • Beeldend
  • Zintuigelijk

 

Emotioneel

Gave: Het kind is zeer gevoelig, kan situaties goed inschatten, is sensitief en zeer betrokken, heeft een goede zelfreflectie, voelt intense emoties, hecht sterk aan personen, dieren en/of plaatsen, kan andere mensen goed aanvoelen en is meelevend.

Uitdagingen: Het kind heeft heftige uitingen van emoties, kan zich eenzaam voelen, heeft een zeer sterk empathisch vermogen, kan overweldigend raken door de emoties van anderen, heeft vaak last van spanning, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen, kan extreem angstig, boos of blij zijn.

 

Psychomotorisch

Gave: Het kind is gedreven, heeft veel energie, wil graag bezig zijn, kan snel praten, is spontaan en enthousiast en heeft weinig slaap nodig.

Uitdagingen:  Stil zitten en rustig blijven kan erg lastig zijn voor het kind en leiden tot nog meer onrust. Het kind kan impulsief zijn. Ook kan hij moeite hebben met in slaap komen en weer vroeg wakker zijn, zich zenuwachtig gedragen, overmatig praten of de clown uithangen. Bij te weinig uitdaging kunnen deze gedragingen versterken.

 

Intellectueel

Gave: Het kind heeft een intense interesse, ook wel ‘leerhonger’ genoemd. Hij stelt veel vragen, zoekt diepte in het leren, wil analyseren en is op zoek naar ‘de waarheid’. Deze kinderen zijn vaak filosofisch en perfectionistisch.

Uitdagingen: Ze worden vaak als betweterig gezien, zijn perfectionistisch, stellen hoge eisen aan zichzelf en hun omgeving, hebben vaak een ‘vol’ hoofd en faalangst.

 

Beeldend

Gave: Bij het hoogbegaafde kind zien we vaak een grote creativiteit, veel fantasie en verbeeldingskracht, beeldend taalgebruik, gedetailleerde visualisaties, wegdromen, vluchten in een fantasiewereld en creatieve denkprocessen.

Uitdagingen: Het kind kan moeilijk onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid, heftig dromen en zich dingen verbeelden. Dit kan maken dat het kind angstig wordt.

 

Zintuigelijk

Gave: Het kind kan intens genieten van kunst, muziek, natuur, geuren en kleuren. Alles wordt extreem goed waargenomen.

Uitdagingen: Overgevoeligheid voor licht, geluid, geur, kleur, smaak en texturen komen vaak voor bij het hoogbegaafde kind. Ook kunnen deze kinderen snel geïrriteerd zijn door kriebelende labels of naadjes in kleding. Haren kammen en nagels knippen kan snel als pijnlijk worden ervaren.

 

Tegenover elke uitdaging staat een gave. Als een kind leert zijn uitdaging om te zetten in een gave kan dit veel rust en ontspanning geven. Ook het zelfvertrouwen zal groeien. We gaan een persoonlijk plan maken hoe de gaves en uitdagingen sneller herkent kunnen worden en hoe daarmee omgegaan kan worden. Indien nodig wordt er een combinatie gemaakt met reflexintegratie.

 1

 2

 3

 4

 6

 7

Contact

 

Adres: Nieuw Loosdrechtsedijk 199 a, 1231 KT Loosdrecht

E-mail:  info@gaafinbeweging.nl 

Telefoon: (06) 55552735

Erkend Alternatief Therapeut

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

     GAT2020     CAT2020     Breincentrum fundament
Top